Κούφιες Φόρμες | Hollowing Forms

Araucaria 15×15 cm | Αρωκάρια 15×15 εκ.

Walnut (cretan species) 18x25x27 cm | Ντόπια λασιθιώτικη καρυδιά (καράς) 18x25x27 εκ

Oak (cretan species) 20×22 cm | Ηρακλειώτικος Δρύς (δρυάδα) 20×22 εκ.

Eucalyptus 13×15 cm | Ντόπιος ευκάλυπτος, 13×15 cm. Ραφή από σύρμα χαλκού

Advertisements