Βάζα | Vases

{en} Araucaria wood 21×14 cm, burned | {gr-el} Ξύλο Αρωκάριας 21×14 εκ. καμένο

Olive tree wood 23×14 cm | Ελιά Κορωνέικη 23×14 εκ

Eucalyptus 21×13 cm | Ευκάλυπτος 21×13 εκ.

Advertisements